Google

El posicionament a internet és proporcional
a l’èxit de la seva empresa. Ser trobat als
buscadors és clau en la percepció dels usuaris.

No està present entre els principals resultats de Google?

El situem allà on ha d’estar.

Coneixem totes les vies i estratègies per a confeccionar els continguts web segons la fórmula Google. Durant l’elaboració tenim en compte tan les necessitats de Google com les expectatives del client. Incluim paraules clau (“Meta-Tags”), gestionem els anuncis (“AdWords”) i optimitzem el seu “Page Ranking”.

El posicionem a l’alçada de les seves visites. Press q-wert.net

  • 'Title-Tag' definició
  • Generar 'Breadcrumbs'
  • Gestió de 'Add-Words'
  • 'Keyword' investigació & redacció
  • Redacció de 'Meta-Description'
  • Revisió de continguts